Soko Hamburg / 2022 / Rolle: Urs Kieling / R: Sophie Averkamp / ZDF